Werkvormen

Begeleiding op de werkvloer

Begeleiding op de werkvloer is een persoonlijke manier om vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen op de eigen werkplek.
Lees meer over deze werkvorm.

Blended

De combinatie van verschillende leerinterventies, ongeacht het gebruik van technologie.

Individueel

De deelnemer werkt in het Open Leercentrum onder begeleiding van een ervaren trainer individueel aan de eigen opleiding. In overleg met de deelnemer worden de specifieke leerdoelen, het tempo en de leerstijl bepaald.
Lees meer over het Open Leercentrum.

Klassikaal

Een groep deelnemers krijgt als geheel uitleg van de theorie door een trainer. De deelnemers gaan zelfstandig met de leerstof de opgaven maken. Deze worden vervolgens klassikaal besproken. De interactie tussen trainer en deelnemers en tussen deelnemers onderling zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. De trainer zal tijdens de opleiding rekening houden met het niveau en de leerstijl van de individuele deelnemers.

Zelfstudie

De deelnemer werkt zelfstandig zonder de directe hulp van een trainer individueel aan de eigen opleiding. Door de deelnemer op afstand te begeleden zorgt de trainer dat de leerdoelen worden behaald binnen de gestelde tijd. De zelfstudie wordt uitgevoerd met de Begeleidingskit van StormPunt iTrack.
Lees meer over Zelfstudie met de Begeleidingskit.

©Copyright 2019 StormPunt iTrack