Employability

Duurzame inzetbaarheid

Competente medewerkers bezitten de juiste kennis en vaardigheden om een bepaald doel te kunnen bereiken. De ervaring leert dat dit alleen niet voldoende is. Heeft u het wel eens meegemaakt dat een gewaardeerde medewerker zomaar uit uw organisatie is weglopen?

"Wat maakt het dat ik 's morgens een uur in de file sta om juist hier te gaan werken?"

Zingeving is een essentieel onderdeel van het bestaan, iedereen streeft ernaar. Je kunt nog zoveel kennis en vaardigheden bezitten, als je kracht er niet ligt kost het energie. Mensen hebben veel talenten, zichtbare en onzichtbare. Wanneer al deze talenten worden aangesproken gaan mensen stralen en ontstaat er energie.

Elk mens heeft een bepaalde attitude, een verzameling van gedachten, overtuigingen en emoties, die je als persoon kunnen beïnvloeden. Het is zaak daar bewust mee om te gaan. Het inzicht dat iemand heeft op het eigen gedrag, vaardigheden en kennis zijn mede bepalend voor het functioneren. 

Met de juiste balans tussen competenties (kennis + vaardigheden), attitude en inzicht kan een mens zijn talenten optimaal ontwikkelen.

©Copyright 2022 StormPunt iTrack