T-shaped Professionals

In de huidige IT wereld draait bijna alles om agile werken, teams, product verantwoordelijkheid en het genereren van (business) waarde door het realiseren van werkende software.

Het werken in een agile team is een prachtige ervaring waarin je je expertise als ontwikkelaar goed kwijt kunt. Echter, er wordt van ieder teamlid verwacht, dat je naast Java programmeren ook je andere teamleden ondersteunt, helpt en mogelijk vervangt. Dat betekent voortdurend leren en kennis en vaardigheden uitbreiden.

  Teamleden die meerdere rollen kunnen spelen tijdens een sprint vergroten de kans dat het team zal voldoen aan haar Sprint doelen en haar product kan opleveren. Teamleden laten groeien om een T-vormige skill set te krijgen is een enorme uitdaging.

  Wat is eigenlijk een T-vormige skill set:
  Dit is de set van skills om problemen op te lossen in je eigen vakgebied, maar ook goed kunnen interacteren met andere specialisten (architecten, testers, analisten, (UX-) ontwerpers, managers, marketeers en gebruikers) om daardoor in staat te zijn oplossingen in diverse gebieden te produceren.

  Er zijn verschillende manieren om expertise in één gebied (bijvoorbeeld java programmeren) uit te breiden naar expertise en vaardigheid in meerdere gebieden zoals business analyse, design maken, architectuur, etc. Bijvoorbeeld door:

  1. Zelfstudie
  2. Pair programming
  3. Inofficiële training
  4. Officiële training
  5. Coaching/ Mentoring

  Stappen om de T-shape te realiseren:

  1. T-shape gap analyse
   Belangrijk is om in je team te kijken welke skills nodig zijn voor het maken van oplossingen en uitbreidingen aan je product. Het vaststellen van de skill gap is een hulpmiddel waar wij als StormPunt iTrack ook bij kunnen helpen.
   Bekijk een voorbeeld van een T-shape Assessment.
  2. Inventariseren groei wensen
   Op basis van de gap analyse wordt met elk teamlid de groeimogelijkheden besproken en wordt bepaald welke vaardigheid (en) het teamlid in is geïnteresseerd.
  3. Opstellen trainingsplan
   De volgende stap is het opstellen van een trainingsplan om het gewenste resultaat te bereiken. Daarbij worden in samenwerking met het team leervormen en mogelijkheden gekozen uit de eerder genoemde leervormen.
  4. Uitvoering en bijstelling trainingsplan
   Uitvoering en resultaten van de trainingsplan moeten deel uitmaken van de reguliere team evaluaties en zijn input voor functioneringsgesprekken (in meer traditionele omgevingen) en de gesprekken met de trainingscoach.

  Coaching

  Ongeacht de middelen die worden gebruikt om de nieuwe vaardigheid te krijgen, het gebruiken van een mentor zal de kans op succes aanzienlijk vergroten. De mentor zal een teamlid op zijn reis helpen, door met hem samen te werken, te coachen op gedrag en kennis en bijdragen aan verbeterde zelf reflectie waardoor het leren als een plezierige en uitdagende “leer”-reis wordt ervaren. Ook deze coaching kan StormPunt iTrack aanbieden. We hebben vele ervaringen en willen graag onze kennis en vakmanschap delen.

  Het groeien van een teamlid van T-shape naar een Pi-shape is niet voor iedereen geschikt of nodig. Echter, in de geest van Agile en Kaizen, moeten organisaties, teams en teamleden ernaar streven om incrementele verbeteringen te maken. Alleen op die manier is het goed te leven met en te overleven in een wereld van constante verandering.

   ©Copyright 2022 StormPunt iTrack