Maatwerk

Als de opdrachtgever of deelnemer specifieke wensen (additionele leerdoelen) heeft voor de inhoud van een leertraject, dan kan StormPunt iTrack dit realiseren in een maatwerk oplossing.

Voorbeeld 1: "A day at the office"  van een Agile Team

Klassiek geschoolde Informatie Analisten moesten bij een opdrachtgever gaan samenwerken met Java Developers in nieuw op te richten Agile teams. Om deze samenwerking soepel te laten verlopen is StormPunt iTrack gevraagd een training te ontwerpen waarin de Informatie Analisten spelenderwijs inzicht zouden krijgen in de werkwijze, skills en technieken van een Java Developer.

Het centrale thema van de nieuwe training werd "A day at the office” van een Agile Team. Daarbij kwamen o.a. aan de orde:

  • het Software Development Proces
  • de samenwerking tussen Analist en Developer
  • iteratief denken
  • het (zelf) object georiënteerd programmeren in Java

De training werd heel goed ontvangen door de deelnemers en is uiteindelijk 13 keer uitgevoerd.

Voorbeeld 2: Scrum Praktijklab met Raspberry Pi's 

Voor een opdrachtgever moest een Java Enterprise Developer traject van drie maanden worden ontworpen en uitgevoerd. Doelgroep van dit traject waren beginnende Java programmeurs ('Young Professionals').
Onderdeel van het traject was een praktijkopdracht om zelf een ontwikkelomgeving, volledig gebaseerd op de richtlijnen van de opdrachtgever, in te richten. De praktijkopdracht werd uitgevoerd in een volwaardige projectsimulatie waardoor praktijkervaring werd opgedaan met:

  • Scrum (Agile software development methode)
  • GIT (versiebeheer)
  • Maven (build manager)
  • Software kwaliteit
  • Projectinrichting CI / CD met Raspberry PI's
  • Groepsdynamiek (werken met meerdere teams)

Omdat de teams goed functioneerden kon de praktijkopdracht succesvol worden uitgevoerd.

©Copyright 2022 StormPunt iTrack