Onze Coöperatie

StormPunt iTrack Coöperatie U.A.

StormPunt iTrack is een coöperatie. De oprichters hebben bewust voor een coöperatie gekozen omdat een coöperatie uitgaat van de kracht van de samenwerking van de leden. Een coöperatie heeft geen hiërarchische structuur, alle besluiten worden genomen door de algemene ledenvergadering. 

De statuten van StormPunt iTrack Coöperatie U.A. zijn opgesteld in samenwerking met de Coöperatie expert en vastgelegd in een oprichtingsakte door mr. Fenneke Margreet Koster-Joenje, notaris te Lelystad op 2 oktober 2015. De notaris heeft op 2 oktober 2015  ook de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel verzorgd.

StormPunt iTrack is een coöperatie U.A., waarbij U.A. staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden niet aansprakelijk zijn voor een eventueel tekort van de coöperatie.

StormPunt iTrack en de wet DBA

StormPunt iTrack  heeft met al haar leden en samenwerkingspartners een door de specialisten van de Coöperatie expert opgestelde raamovereenkomst voor het uitvoeren van projecten gesloten. In deze raamovereenkomst zijn de clausules verwerkt uit de modelovereenkomsten van de Belastingdienst in het kader van de wet "Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties" (DBA).

Voor een opdrachtgever is de samenwerking met een coöperatie aantrekkelijk. De opdrachtgever doet zaken met de coöperatie, de coöperatie doet zaken met de ondernemers (leden/partners). De ondernemer is volledig verantwoordelijk voor het zelfstandig en op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

Door onze coöperatie in te schakelen is het risico op de schijn van een arbeidsrelatie uitgesloten.

©Copyright 2022 StormPunt iTrack